Tel. (+372) 650-7777

Ekspedeerimine

Tavakasutaja jaoks võib tunduda termin ekspedeerimine väga võõrana, kuid valdkonnaga kokkupuutuvad inimesed ja ettevõtted teavad väga täpselt termini tähendust. Kui võimalikult lihtsalt termin lahti seletada, siis on tegemist kaubavedude korraldamisega. Ekspedeerimist kasutavad üldjuhul ettevõtted, kes vajavad kaupade laialivedu, kuid endal puudub kaubaveoks vajalik transport või aeg kaubveoga tegelemiseks.

Miks osta ekspedeerimise teenus sisse?

Põhiline ja suurim argument teenuse sisseostmiseks on kuluefektiivsus. Ekspedeerimise teenust pakkuv ettevõte korraldab kauba pealevõtu, vajadusel ladustamise, ümberlaadimise vaheladudes ja tolliteenused. Vedude planeerimisel tehakse koostööd teiste logistikaettevõtetega ja läbi mitmete vedude planeerimise saavutakse kokkuhoid. Eraldiseisva kaubaveo tellimine punktist A, punkti B on üldjuhul ajamahukas ja kulukam ettevõtte jaoks kui ekspedeerimise teenus eraldi sisse osta.

Kui vajad abi, küsi julgel meilt nõu!
Tel: +372 6 507 600
info@petromaks.com