Tel. (+372) 650-7777
Founded in 1996

Ettevõtete grupp Petromaks on rahvusvaheline veo- ja logistikafirma, mille asjatundlik, konkurentsivõimeline ja usaldusväärne teenindus põhineb tütar- ja sidusettevõtete laitmatul tööl ning tugevatel aastatepikkustel koostöösuhetel maailma juhtivate liinioperaatorite, liikuvkoosseisude omanike, vedajate ja ekspediitoritega.

Alates 1996. aastast, mil asutati ettevõtete grupi Petromaks esimene äriühing Petromaks Spediitori AS, oleme saanud hindamatuid kogemusi pakendatud ja puistekaupade ekspedeerimisel läbi meresadamate, nende vedamise korraldamisel raudteeveokitega, ümberlaadimisel sadamates, vedamisel Eestist autoveokitega Euroopasse ja Skandinaaviamaadesse, intermodaalsete konteinervedude tegemisel läbi Muuga sadama Euroopa, Ameerika ja Kagu-Aasia riikidesse ning Venemaa Kaug-Ida sadamatesse.

Petromaks-i ainulaadsete projektide hulka kuulub ka ajaloo esimeste primaaralumiiniumi vedude korraldamine Rotterdami piki Kirdeväila (mööda Jenissei jõge ümberlaadimisega Igarka sadamas). 1998. aastal saab Petromaks Tallinna Paljassaare sadama lõunaosas paikneva stividorfirma operaatoriks. 2008. aastal ostab Petromaks ära sadama taristuobjektid ja temast saab Eesti esimene kaubakaide eraomanik.

 

1
Port
2
Ship’s Agency
3
Transportation Service
4
Shipcare

Luba sadamasse

Telli

Sadama reeglid

Vaata