Ettevõtete grupp

5

Petromaks on rahvusvaheline ettevõte, mille põhilisteks tegevusaladeks on kauba ekspedeerimine ja logistkateenuste pakkumine. Koostöös meie klientide ja pikaajaliste partneritega oleme välja töödanud professionaalsed, tõhusad, efektiivsed transpordi,- ja logistikalahendused. Meie globaalsest tegevusest ja kogemusest saavad kasu meie kliendid, kellele pakume erinevaid efektiivseid raud,- ja maanteetransporditeenuseid.

Nagu näiteks: konteinerveod, väiksemamahulised kaubaveod, toodete ladustamine, laadimistööd sadamates ja individuaalsete logistika erilahenduste pakkumine. Lisaks oma põhiteenustele, käivitas näiteks Petromaks maailmas esimese ja unikaalse alumiiniumi tooraine veo Rotterdami. Transporditee kulgeb läbi Jenissei jõge, ümberlaadimisega Igarka sadamas.
1
Ekspedeerimine
2
Konteinerveod
3
Raudteeveod
4
Stivideerimisteenused