Teenused

Shipcare

Petromaks on sadamarajatiste omanik Paljassaare sadamas ja pakub kaid laevade ohutu sildumiseks ja seismiseks. Kaid asuvad Tallinna linna tööstuspiirkonnas.

2

Parameetrid:

 • 600 m – kaidejoon
 • 8,7 m – suurim süvis kaide ääres
 • 27 000 м2 – lahtine laoplats
 • 300 м2 – kontoriruumid
 • 400 m2 – töökojad
 • Sadamarajatised on sertifitseeritud vastavalt Rahvusvahelise laevade ja sadamaalade turvalisuse koodeksile (ISPS Koodeks)
 • Rahulikuim laht Eestis

Laevad võivad teostada:

 • Ümberseadmistamist
 • Teenindusoperatsioone
 • Remonditöid

Laevadega võib teostada järgmisi operatsioone:

 • Remont ilma dokkimiseta
 • Konversioon
 • Ümberseadmistamine/ümberkorraldamine
 • Modifitseerimine
 • Laevade mobiliseerimine/demobiliseerimine
 • Testid ja katsetused
 • Sise- ja välisfumigeerimine
 • Laevade siseruumide puhastamine ja pesemine
 • Laevasisesed tööd (ümberseadmistamine, ümberkorraldamine)
 • Seismine

Kaid on varustatud magevee tankimisseadmetega ja kalda elektrivõrku lülitamisega. On olemas juurdepääsu haruraudteed ja veoautoteed, portaalkraanad tõstejõuega 10-32 tonni, samuti laoplatsid 27,000 m2.

img2

Kaide põhiandmed:

Kai nr Pikkus Deklareeritud sügavused Koordinaadid
31 100 m 3,4-5,4 м φ = 59º27’30” N

λ = 24º42’44” E

Google Maps

32 256 m 6,4-6,5 м
33 186 m 8,7 м
34 100 m 5,9-6,7 м

2014-2015 aastates oli korraldatud kaide seisundi inspekteerimine, ette valmistatud projekt ja teostatud kõikide kaide vajalikud remonditööd.

Petromaks’i sadamarajatised on sertifitseeritud ja funktsioneerivad vastavalt Rahvusvahelise laevade ja sadamaalade turvalisuse koodeksile (ISPS Koodeks).

Hinnapäring

Teie nimi (kohustuslik)

E-post (kohustuslik)

Telefon

Vali soovitud teenus

Täiendav lisainfo ja täpsustused