Tel. (+372) 650-7777

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete töötlemine

Petromaks töötleb loa valdaja andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Isikulubade ja sõidukite pääsuõiguste taotlemisel kogutud andmeid (nimi, isikukood, sõiduki registreerimismärk) kasutatakse vaid lubade väljastamiseks, pääsuõiguse kontrolliks, turvalisuse tagamiseks sadamaalal ja vajadusel sadamaalal toimunud õnnetusjuhtumite menetlemisel. Isikuandmeid väljastatakse vaid õigusaktide alusel.

Loa taotluse esitamisega nõustub taotleja, et administratsioon võib kontrollida taotleja poolt taotluses esitatud andmete õigsust õigusaktides ettenähtud alustel.

Lubadega seotud isikuandmetele on ligipääs administratsioonil ja riiklikku järelevalvet teostavatel ametitel õigusaktides ettenähtud alustel.