Tel. (+372) 650-7777

Teenused

Shipcare

Petromaks on sadamarajatiste omanik Paljassaare sadamas Tallinnas, pakkudes olemasolevaid kaisid laevade turvaliseks sildumiseks ja seismiseks. Kaid asuvad Tallinna piiridesse jäävas tööstuspiirkonnas.

2

  Infrastruktuuri parameetrid

 • kaide kogupikkus600 m
 • maksimaalne sügavus kaide ääres 8,7 m
 • avatud laopindade pindala 27 000 m2
 • Sadamarajatised on sertifitseeritud vastavuses Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksiga (ISPS Code)
 • Kõige rahulikum laht Eestis
  Laevadel võib teostada

 • ümberseadmestust
 • teenindusega seotud operatsioone
 • remonditöid
  Laevadel võib teostada järgmisi operatsioone

 • remonti ilma dokki viimiseta
 • muudatusi
 • ümberseadmestust/rekonstrueerimist
 • modifitseerimist
 • laevade mobilisatsiooni/demobilisatsiooni
 • katseid ja katsetusi
 • fumigeerimist seest ja väljast
 • laeva siseruumide puhastust ja pesu
 • laevasiseseid töid (ümberseadmestust, rekonstrueerimist)
 • laev võib sadamas seista

 

Kaid on varustatud tankuritega magevee tankimiseks ja seadmetega laeva elektrivõrgu ühendamiseks kaldavõrku. Kaidel on juurdesõiduks raudteerööpad ja autoteed, portaalkraanad tõstejõuga 10–32 tonni, aga ka laopinnad pindalaga 27 000 m2.

img2

 

Kaide parameetrid:

Kai nr Pikkus Deklareeritud sügavus Koordinaadid
31 100 m 3,4-5,4 m φ = 59º27’30” N
λ = 24º42’44” E

Google Maps

32 256 m 6,4-6,5 m
33 186 m 8,7 m
34 100 m 5,9-6,7 m

Aastatel 2014–2015 teostati kaide seisundi inspekteerimine, valmistati ette projekt ja kõikide kaide juures teostati vajalikud remonditööd.

Petromaks sadamarajatised on sertifitseeritud vastavuses Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksiga (ISPS Code).