Tel. (+372) 650-7777

Teenused

Stividoriteenused

Petromaks on Tallinna sadama koosseisu kuuluvas Paljassaare sadamas 4 kai ja sellega külgneva sadamataristu omanik ja operaator. Sadam asub Paljassaare poolsaarel, mis asub 4 km kaugusel Tallinna kesklinnast.

  Põhiomadused

 • avatud laopind, mille pindala on 27 000 m2
 • kaide kogupikkus 600 m
 • terminali raudteerööbaste pikkus 1340 m
 • maksimaalne sügavus kaide ääres – 8,7 m
  Sadamaseadmed ja varustus

 • 6 portaalkraanat tõstejõuga 20–32 tonni
 • 2 kaiäärset ja 2 tagumist rööbasteed 80 vaguni tarbeks
 • muu peale/mahalaadimistehnika
 • raudteekaal (dünaamiline)
 • punker-dosaatorid
 • pealelaadimislauad
  Optimaalsed veose tüübid ümberlaadimiseks

 • puistlastid
 • avatud hoiuga üldlastid
 • projektlastid
 • ülisuurte mõõtmetega lastid
 • vedelad naftalastid