Tel. (+372) 650-7777

Teenused

Sadam

Petromaks osutab teenuseid endale kuuluvas mitmefunktsioonilises sadamaterminalis, mis asub 4 km kaugusel Tallinna kesklinnast. Terminal Petromaks on Paljassaare kaubasadama osa, mille piirkonnas kehtivad Tallinna sadama (AS Tallinna Sadama) eeskirjad ja reeglid.

Sadamarajatised on sertifitseeritud vastavuses Rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksiga (ISPS Code).

Geograafiliselt asendilt on Paljassaare sadam kõige enam tuulekoormuste ja lainete mõju eest kaitstud sadam Eestis. Laevad sisenevad sadamasse ja väljuvad sealt kanali kaudu (kanali pikkus on 800 m, laius 9–150 m, sügavus – 9,0 m). Sadam on aastaringselt navigeeritav.

Kaide iseloomustus:

Kai nr Pikkus Otstarve Koordinaadid
31 100 m Jahtide/kaatride väljatõstime/vettelaskmine
Segalast
3,4-5,4 m
φ = 59º27’30” N
λ = 24º42’44” E

Google Maps

32 256 m Segalast
Puistlast
6,4-6,5 m
33 186 m Segalast
Puistlast
Vedellast
8,7 m
34 100 m Vedellast
5,9-6,7 m

 

  Petromaks sadamaterminali teenused

 • kaubaveoste transpordivahenditele pealelaadimine ja sealt mahalaadimine;
 • kaubaveoste hoiustamine;
 • sadamataristu eraldamine kaubaveooperatsioone mitteteostavate suure ja väikese kandevõimega laevade seisuks;
 • ümberlaadimistehnika eraldamine.
  Petromaks kaide varustusse kuuluvad

 • tankurid magevee tankimiseks laevadele;
 • seadmed laevade elektrivõrgu ühendamiseks kaldavõrku;
 • kraanaalused raudteerööpad;
 • portaalkraanad tõstejõuga 10–32 tonni;
 • torustik naftasaaduste sisse- ja väljapumpamiseks (kaid 33–34).

  Petromaks sadamaterminali iseloomustus

 • territoorium 5,3 ha
 • 4 kaid pikkusega 600 m
 • maksimaalne sügavus kaide ääres – 8,7 m
 • avatud laopindade pindala 27 000 m2

Tähtis info/h3>

Sissepääsuluba

Tallinna Sadama eeskirjad
Terminaali sissepääsurežiim
Laevade seismise üldtingimused